போதுமென்ற மனம் | Pothumenra Manam | Tamil Kathaigal

போதுமென்ற மனம்

          ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய கிராமம் இருந்தது அந்தச் சிறிய கிராமத்தில் ஒரு சிறியவீடு ஒன்று இருந்தது அந்த சிறிய வீட்டில் ஒரு குடும்பம் ஒன்று வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பது குடும்பத்தில் மொத்தம் நான்கு பேர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அது யார் யார் என்றால் ஒரு தகப்பன் ஒரு தாய் மற்றும் அவர்களுக்கு பிறந்த தானே இரண்டு பிள்ளைகள் இரண்டு பிள்ளைகளின் பெயர் என்னவென்றால் ஒருவன் பெயர் ராமு இன்னொருவன் பெயர் சோமு இருவரும் நல்ல சகோதரர்களாக இருந்தாலும் அது மட்டுமல்லாமல் தங்கள் பெற்றோர்கள் செல்லும் ஒவ்வொருவரும் கேட்டு நடக்க கூடிய வல்லமை படைத்த இருவரும் இருந்தார்கள் அதுமட்டுமல்லாமல் கிராமத்தில் நல்ல பெயர் வாங்கி தொடங்கினார்.
          வாழ்ந்திடும் எனும் கிராமத்தில் அண்ணே கிராம வாசிகளும் கிராம மக்களும் இருந்தார்கள் அதுமட்டுமில்லாமல் அந்த கிராமத்தின் இயற்கை சூழல் மிகவும் பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் மினுமினுப்பாகவும் இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த இடம் இப்போது பசுமையாகவும் இருக்கும் அங்கு வேளாண்மையை பாதுகாக்க குடும்பங்களும் மேலாண்மையை மேம்படுத்த அனுப்பியிருந்தார்கள் அதுமட்டுமில்லாமல் அங்கு அனைவரும் அன்புடன் அதுமட்டுமல்லாமல் பாசத்துடனும் நெருங்கிப் பழகக் கூடிய நல்ல விரும்பினால் செயல்படுது அனுப்பியதாகவும் அது மட்டும் வந்து கூடங்களாக இருந்தார்கள் அந்த இடத்தில் தான் இவர்கள் எனக்குள் ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நன்றாக வாழ்ந்து கொண்டு போய்க் கொண்டிருந்தார்கள்.
         அப்படி அவர்கள் தம்முடைய வாழ்க்கையை அந்த கிராமத்தில் மிகவும் சந்தோசத்துடன் அழைத்துக் கொண்டு போக ஒரு நாள் காலையில் அவர்கள் எழுந்து தன்னுடைய வேலையை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அதுமட்டுமல்லாமல் சோகமோ ஏற்படுகின்ற பழையதாக இருந்தாலும் அதை அவர்கள் காலையில் எழுந்து தங்களின் பெற்றோர் சொல்லும் வேலைகளை செய்து முடித்துவிட்டு அவர்கள் பள்ளிக்குச் சென்றவுடன் அவர் பள்ளிக்குச் செல்லும் வழியில் ஒரு தாத்தா ஒருவர் இருந்தால் தான் பார்த்த அந்த கிராமத்து வரை பார்த்ததே கிடையாது என தீர்ப்பு கூறினர் என்றும் கேட்டார்கள் நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள் என்று கேட்டால் சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வைத்துக் கொண்டார்களோ அவர்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள் அவர்கள் வந்தார்கள் அவர்கள் ஒருமுறை பிறந்தேன் என்று கூறினார்.
        அப்பா அப்பா முடியும் மந்திரக்காரர் ஆக இருந்தால் அதுவே போதும் அந்த மந்திர காரி தாத்தா அந்த பைத்தியம் பிடிக்க வைக்கிறது அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்பது அது மட்டுமில்லாமல் அதை நன்றாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆகவேதான் அந்த தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதே அந்த வீட்டில் உள்ள அனைவரும் பார்த்து உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்று என்னிடம் கூறுங்கள் என்று கூறினார்கள் அவர்களது குடும்பம் அதிகமாக வேண்டும் என்று கூறினார்கள் என கனவு வந்தது என்று கூறினார்கள் ஆனால் அது மட்டுமல்லாமல் அறிவாளிகளை இருப்பதினால் எனக்கு போதும் என்ற மனம் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் எது கொடுத்தாலும் உடனேயே ஒரு பொருள் மேல் எனக்கு போய்விடுவீர்கள் பொருளை வைத்துக் கொண்டு வாழ வேண்டும் ஆகவே என்கிற பொருளே போதும் என்கிறது போது மனம் எடுக்க வேண்டும் என்று அறிவுரை கேட்டு அந்த மந்திரத்தை ஓதிக் கொடுத்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *